E chichára ay e chir

From Kaskosan
Jump to navigationJump to search

Sas kadó de domúlt, dur ánde’k vosh, kay unívar le manúsh zhánas te róden kash, sas phérdo zhigéni ánda swáko fiálo. Che mýndro than sas!, kerdó katár le vas le Devléske.

Sar vi pe swáko rig, ek djes areslí e támna pe kukó than. Pe la tamnáki vryámya, abá le burr, kopácha, patriá ay vi le luludjá kezdín te galbonín pe, kakó si váreso katár e dey e natúra. Ay púrme vi le patriá kezdín te perén telé pa´l kopácha.

Ánda kodyá pe kukó than sas vi búchumi tsigné vi baré, phér¬do sas, pála le sogodítska kopácha kay shinénas telé le manúsh.

Máshkar kadalá but búchumi kay ashilésas and’o vosh sas vi kasavé kay sas abá dopásh cherné. Téla ek búchuma kasaviátar areslésas le chiriá te kerén péngo kúybo. Kothé beshénas sasté ay zuralé. Le chiriá swáko djes, sar sávorre zhanás, but buchí kerén, de diminiatsára zhi p’e kalí riat sávorre kerén buchí vi terné vi phuré.

Téla kodyá búchuma kay beshénas le chiriá avilí de diminiátsi, máshkar le krénzhi ay patriá savé ínke ashilésas opré pe’l kopácha, ek rráza khaméski.


Ánde kachá sezóna le borshéski abá músay sas vi le manushén¬ge te phiravén pénge kheriá/bóti ay te len pe pénde taté gadá, ke abá shilá sas, fínke abá páshte vi o yivend sas te aresel. Shil sas.


Ek pahomé chichára phirelas péske dromésa and’o vosh. Kana areslí zhi ka’y búchuma ay dikhlá e rraza gelí kothé te tachól. E chichára abá pe duy trin djes chi xalásas khánchi ay prya bokhalí sas.


Sar kothé térdjolas avilé avrí le chiriá te kerén péngi buchí. Raduisayli e chichára kána dikhlá le, da pe gýndo: “skepisáylem”. - ¡O Del te bosloíl tumén savorrén!, tsipisardá e chichára le chiriánge, - tumé sa kerén buchí ay ánda kodyá sa si tumén ánde tumaré kherá so te xan. Me prya bokhalí sim, shay dénas ma vá¬reso te xav?


Kána ashundé le chiriá ke várekon délas dúma léntsa, opré vazdé ek tsérra péngo sheró numa pále liné pe te kerén péngi bu¬chí. Chi kamlé te ashádjon te den dúma la chicharása te na xasarén péngi vryámya. Férdi ek purayí chir tsipisardá pálpale:

–Kon san tu ay so kamés améndar? Amé chi azbadám tu!

–Me sim e chichára ay nay ma so te xav, bokhalí sim. Man¬gáv tuméndar, xav tumaró yiló, te den ma váreso te xav. Phendá e chichára.

–Ashún, amén chachés si sogódi te xas. Amé antrégo miláy kerdám buchí ay phirdám pála kadó xabé, ke avél o yivénd, ay te avél amé sa so trobúl amén. So kerdán tu kána sas o milay?, tu chi phirdán pála xabé, tu chi kerdán buchí. Phendá láke pálpale e purayí chir.

–Na, me djilábavas, phendá e chichára.

–Kána trobusardánas te kerés buchí tu djilábesas, akaná pále nay tu so te xas ay mangés améndar , e chir abá xolyáriko sas.

–Ay so te keráv kána bokhalí sim ay vi abá pahosáylem?, phendá e chichára izdramné glasósa.

–Kána sas o miláy sa djilábesas, akaná le ta khel, te na avél túke shil, phendá láke e purayí chir ay gelí te kerel peski buchí. Tumé akaná mishtó gyndín tumé pe kadalá vórbi, fínke man ma nay ma but vryamya te phenáv tuménge may dur. Yertisarén!, núma, chachés trobúl te sidjaráv te aresáv pe murrí buchí.